En marine VHF radio er kun så god som sin antenne

VHF-antenne-valg

Selv den dyreste radio vil kun have dårlig præstations evne med en dårlig antenne. Kvalitet, ydelse og pålidelighed fra Shakespeare og V-Tronix antenner vil ved korrekt installation, sikre årevis af bekymringsfri brug. Fra de største oceangående skibe til de mindste lystbåde, har Shakespeare og V-Tronix antenner bevist altid at yde maksimalt i forhold til design, selv under de værst tænkelige forhold.

Pålidelighed kræver kvalitetskonstruktion:
Shakespeare og V-Tronix's glasfi ber antenner er præcisions fremstillet. Hånd loddede forbindelser. Messing og kobber detaljer. Kraft igt sammensat med 1. klasses elektronik. Vitale dele er indkapslet i eksklusivt glasfi ber.

Tips til valg af den rigtige antenne:
Der er mange faktorer, der har indfl ydelse på valget af den rigtige antenne til bestemt udstyr. Vi opfordrer til at tage kontakt til din lokale forhandler. Såfremt dette ikke er muligt bør disse tip tages i betragtning før valg af antenne.

Antenne Længder:
1. Antenne højde er altafgørende for bedst mulig rækkevidde. Dette taler for at vælge en antenne, der kan placeres så højt på båden som det er muligt.
2. For sejlbåde er det almindeligt at have en 0,9 - 1,5m høj antenne monteret på mastetoppen. Mange Offshore sejlbåde og kapsejler både, har desuden en 2,5m antenne monteret agter, for det tilfælde at masten skulle knække. Begge installationer er acceptable, beslutningen om hvilket valg, der passer båden bedst må i sidste ende tages ud fra en personlig vurdering.
3. De fleste motorbåde op til ca. 25 fod bør vælge en standard antenne på ca. 2,4m. Større fartøjer har mulighed for at vælge større antenne med mere "Gain". Se altid til at der plads til at lægge antennen ned for det tilfælde, at der skal sejles under en lav forhindring eller bro. Uanset valget skal et solidt fæste vælges i forhold til antennen, så skader på båd og antenne undgås.

Gain

Gain:
1. Gain står for styrken i signalet målt i decibel (dB). Som hovedregel vil højere "Gain" give større sendestyrke og effekt, og dermed have længere rækkevidde for kommunikation. Her skal der dog påtænkes, at højere "Gain" også giver en mere komprimeret sendeflade, i praksis som en "skive" rundt om antennen. Hvor en lavere "Gain" vil udsende bredere vertikalt. Et komprimeret signal giver længere rækkevidde, men samtidigt dårligt signal udenfor antennens begrænsede vertikale spredning. Dette er væsentligt i f.eks. høj søgang med antennen ude af "lod".
2. Sejlbåde, små og lette både, der ruller i høj sø, bør ikke vælge antenne med højere Gain end 6dB. Hvorimod en mere stabil stor båd med fordel kan vælge antenner med højere Gain.
3. Bare at vælge en antenne med højest dB (også kendt som forstærkning) betyder ikke, at du får det bedste signal. Når dB stiger, er signalet mere komprimeret som en fokuseret lommelygte. En komprimeret stråle kan få signalet til at falde ud i hårdt vejr især for mindre både, der har tendens til at vippe mere.

9db

Coax-kabel-valg

Kabel valg:
1. RG58 kabel bør kun anvendes i samlet længde under 10 meter ved alle monteringer hvor der ikke er praktiske forhold, der gør at kun RG58 kan anvendes.
2. For alle længere forløb af antenne kabel bør anvendes de langt bedre kabler, med mindre eff ekt tab, som RG8/X, RG8A/U eller RG213.
3. Shakespeare benytter lavt tabs, UV stabile RG-8X igennem hele GALAXY antenne serien.
4. Tidens brug af mobiltelefoni, der opererer på frekvenser mellem 1800 og 1900 MHz, gør det endnu mere vigtigt at vælge kvalitets lavt tabs kabel. Derfor har Shakespeare udviklet COAX kabler til brug med Dual Band og GSM Antenner.
5. For optimal ydelse fra dit VHF, HF/SSB eller Mobiltelefoni anlæg, skal kablet trækkes så kort som muligt. NB; Se instruktioner før du ændrer kablet.

Low-angle-radiation


"Low Angle Radiation"
Shakespeare er pionerer med at benytte "Low Angle" teknik indenfor marine antenner og har allerede siden 1960'erne benyttet teknikken i mange antenne modeller. "Low Angle" minimerer fading og optimerer samtidig rækkevidden selv i høj sø.