Hvad er EPIRB OG PLB

En ”Emergency Position Indicating Radio Beacon(EPIRB) eller (PLB)”Personal Locator Beacon bruges til at alarmere eftersøgnings- og redningstjenester i tilfælde af en nødsituation.

HVAD ER EPIRB OG PLB

 

Det gør den ved at sende en kodet besked på 406MHz nød frekvens. Denne meddelelse sendes videre via satellit og jordstationer til det nærmeste rednings koordinationscenter. Dette er det 21. århundredes alternativ til brugen af pyrotekniske nødraketter, for at udsende en nød melding, med den ekstra fordel; den er globalt dækkende.

Hvad er forskellen mellem en EPIRB og en PLB? Alle EPIRB er forpligtet til at flyde frit og oprejst, til at sende i mindst 48 timer, og at indeholde et ”strobe lys”. De kan være manuelt eller automatisk aktiveret, og aktiveres altid når de nedsænkes i vand. En PLBs kan ikke nødvendigvis flyde, er normalt aktiveret manuelt, og skal transmittere i mindst 24 timer. Ocean Signal PLB1 flyder ikke og sender i mindst 48 timer.
406MHz EPIRB og PLB arbejder på Cospas-Sarsat satellit system, der giver global dækning.

cospas sarsat overblik Billedet viser hvordan systemet fungerer:

Satellitten kan bestemme placeringen af ​​din (NON GPS) EPIRB eller PLB inden for 5 km (2,7nm). Den kodede besked identificerer nøjagtigt fartøjet for hvilket EPIRB’en er registreret eller den person/fartøj som PLB er registreret til. Denne information gør det muligt for  redningstjenesterne at eliminere falske alarmer og iværksætte en passende redning.

GPS udstyrede EPIRB og PLB har indbygget multi-kanal GPS modtagere. Disse er langt mere præcise og vil gøre det muligt for redningstjenester at komme direkte til din placering. EPIRB og PLB’er har også en sekundær pejle / homeing sender, der sender på 121.5MHz. Der når redningsberedskabet kommer tæt på, giver dem mulighed for at pejle sig ind på signalet. 

De nyeste EPIRB og PLB har, udover nødmelding via satellit, også udsendelse af nødmelding over AIS-båndet som en AIS-SART samt RLS (Return-Link-Service), der giver den nødstedte besked når redningstjenesten har modtaget din nødmelding. Disse funktioner er i EPIRB3 og PLB3 fra Ocean-Signal.


Siden starten i 1982 har COSPAS-SARSAT systemet videregivet nødsignaler, der igen har bistået i redningen af ​​over 28.500 mennesker i mere end 5.000 nødsituationer. COSPAS-SARSAT programmet hjælper eftersøgnings og rednings SAR (Search And Rescue) aktiviteter på verdensplan ved at levere præcise, rettidige og pålidelige nødsignaler og lokaliseringsdata til det internationale samfund på et ikke diskriminerende grundlag.