Odeo Flare

OdeoFlare er et nødblus uden krudt eller eksplosiver til sejleren, bjergbestigeren og skiløberen. Alle kan nu bære et nødblus - Sikkert. OdeoFlare er et indlysende alternativ til pyrotekniske håndblus, da der ikke bliver brugt eksplosiver eller andet brandfarligt materiale. Pyrotekniske nødblus kan, såfremt de ikke bliver opbevaret korrekt, udgøre en sikkerhedsrisiko både ved opbevaring og aktivering. Det er nu muligt at eliminere brandfare ved opbevaring og anvendelse af nødblus. OdeoFlare nødblus er designet i henhold til SOLAS regulativer, men overstiger langt disse. Et Odeo Flare nødblus svare i brændtid (ca. 5 timer), til hvad der ville kræve ca. 600 stk. konventionelle nødblus med "krudt" og er blevet testet i samarbejde med Engelske SAR redningspiloter, der har fundet nødblusset yderst effektivt også over meget lange afstande. OdeoFlare har 7 års standby tid, på et sæt almindelige AA batterier, hvorimod et blus baseret på pyroteknik skal udskiftes hvert 3. år. Nu kan vi udelukke senariet; at antænde f.eks. en redningsflåde eller brandsår forårsaget af funktions eller betjenings fejl. Det er oplagt at pakke OdeoFlare i eksempelvis redningsflåder. OdeoFlare er til erhvervs, lystsejlads og kajak brug samt beredskab, bjergbestigere og jægere. OdeoFare har næsten ubegrænset levetid. OdeoFlare har adskillige anvendelses muligheder. Gevind i bunden, for evt. ønsket montage.

Svenska återförsäljare söks