AIS fra A til Z


AIS fra A til Z; Guiden til Automatisk Identifikations System

AIS (Automatisk Identifikations System) er de søfarendes mest markante udvikling i sejladssikkerhed siden indførelsen af radar. Systemet blev oprindeligt udviklet som et antikollisionssystem for at gøre det muligt for kommercielle skibe at 'se' hinanden klart under alle forhold og forbedre de oplysninger rorsmanden har om hans omgivende miljø. AIS gør dette ved konstant at udsende fartøjers identitet, position, hastighed og selvfølgelig sammen med andre relevante oplysninger til alle andre AIS udstyrede skibe inden for rækkevidde. Kombineret med en land station, kan dette system tilbyde havnemyndigheder og kystvagt mulighed for at styre skibstrafikken og reducere farerne ved maritim navigation.

På grund af de store sikkerhedsmæssige fordele, der tilbydes af AIS, blev denne teknologi i 2002 obligatorisk i hele verden for alle passagerskibe, færger og fartøjer på over 300 bruttoregistertons og er idag også et krav for mindre erhvervs fartøj som f.eks. fiskefartøj.

___________________________________________________________________________________________

Sådan fungerer AIS

AIS fra A til Z

Automatisk Identifikations System blev udviklet til at give skibe og kyststationer et præcist værktøj til at lokalisere og identificere hinanden. En AIS transponder bruger VHF radio og GPS teknologi til at kommunikere med andre nærliggende skibe.

En AIS transponder bestemmer sin egen position, kurs og fart ved hjælp af en indbygget GPS modtager. Denne information kombineres med andre vigtige navigations informationer og kommunikeres automatisk mellem AIS udstyrede skibe uden nogen form for brugerinteraktion.

AIS transpondere på skibe og kyststationer modtager denne information og bruger den til at opbygge en levende grafisk visning af trafikken i området. Transponderen kan sluttes til mange typer af kortplottere eller PC kortlægnings software for at give et RADAR lignende billede af fartøjers positioner. AIS kræver ikke en radar, men kan tilbyde lignende egenskaber og endda forbedre et radarbillede, hvis en radar allerede er monteret på fartøjet.

Rækkevidden eller dækningen af systemet svarer til en VHF radio’s. Systemet har også den fordel, at VHF radio signaler kan modtages rundt pynter og over øer og på denne måde give bedre dækning end RADAR eller forbedre et radarbillede, når de anvendes sammen.

___________________________________________________________________________________________

Fordele ved AIS

 "Se og bliv set".

En klasse B transponder modtager løbende oplysninger fra alle klasse A og klasse B udstyrede skibe omkring sig, og viser disse oplysninger på en standard kortplotter eller PC. Samtidig vil en klasse B AIS sende din position til alle AIS udstyrede skibe automatisk.

Dette giver sikkerhed om natten og i dårligt vejr

En klasse B AIS er et vigtigt navigationsværktøj i dårlig sigtbarhed. De oplysninger, der modtages fra andre AIS 'mål' giver brugeren vitale navigations informationer og giver samtidigt andre fartøjer information om egne navigations data; kurs, fart og position.

• Kombineret med radar, giver AIS dig det bedst mulige billede af din situation under alle forhold:

• Sikkerhed i tæt trafik / kommercielle skibsfarts ruter

• Position videregivelse til myndigheder / nærliggende skibe i tilfælde af en nødsituation

• Bedst mulige billede af et dynamisk miljø (fartøjers bevægelser)

• Grafisk vise din position i forhold til andre skibe ved tilslutning til skærm

• Mulighed for at 'se rundt om hjørnet "

• Spot fartøjer af interesse, venner / kollegaer og myndigheder  "Se og bliv set".

AIS fra A til Z___________________________________________________________________________________________

AIS Klasse A og B

To klasser af AIS transponder er til rådighed, klasse A og klasse B.

Klasse B-transpondere er blevet udviklet for at give sikkerhed samt navigations fordele til mindre fartøjer med lavere omkostninger og enklere installation i forhold til klasse A. Da Klasse B-systemet blev udviklet efter indførelsen af klasse A blev det designet til at være kompatibelt men beskyttende overfor det sikkerhedskritiske i driften af klasse A-system til store skibe. Klasse B kommer i 2 udgaver; CSTDMA, der sender med 2W og SOTDMA, der sender med 5W og tilmed har reserverede "time-slots" på AIS-båndet så den altid kan sende når den skal. CSTDMA (Carrier Sense Time Division Multiple Access) det betyder at enheden kun sender hvis ingen andre AIS sender på samme tid. SOTDMA (Self-Organized Time Division Multiple Access) betyder at når enheden har “fundet” det første slot bliver de næste 5 reserveret. SOTDMA enheder sender oftere og med end større effekt (5w) end CSTDMA enheder.

AIS modtagere giver også adgang til disse informationer fra både klasse A og klasse B AIS transpondere, men ikke overfører deres egen position. En AIS modtager giver dig mulighed for at se placeringen af andre fartøjer, men din position vil ikke være synlig for dem.

Følgende diagram viser, hvilke oplysninger de enkelte typer transpondere vil modtage fra andre.

Bemærk venligst, i det sidste eksempel "Klasse B - Klasse A”, der er nogle tilfælde, hvor en bruger ikke kan se navn, kaldesignal og skibstype, men skibet vil stadig blive vist i sin korrekte position. I dette tilfælde, kan modtageren se fartøjernes MMSI nr. i stedet for skibets navn. 

AIS fra A til Z

___________________________________________________________________________________________

Klasse B AIS

På trods af den enorme sikkerhedsmæssige fordel ved kommercielle (klasse A) AIS har omkostningerne ved denne avancerede teknologi været en barriere for indførelse af AIS til lystbåde og lette erhvervs fartøjer. For at overvinde dette problem er klasse B AIS transpondere blevet udviklet for at give alle fordelene af AIS på en omkostningseffektiv, pålidelig og brugervenligt måde for brugere, der ikke behøver den omfattende data, der kræves for kommerciel skibsfart. 

Klasse B AIS er designet til lette erhvervsfartøjer og fritids brugere med tanke for omkostningerne, og stadig at tilbyde alle fordelene ved AIS. Enhederne kan nemt installeres og tilsluttes til de fleste kortplottere eller pc baserede navigations software.

AIS Sammenligning:

AIS FEATURES AT A GLANCE CLASS A CLASS B RECEIVER ONLY
Transmit own position and vessel data + + -
Receive position from Class A vessels + + +
Receive position from Class B vessels + + +
Receive name & call signal from Class A vessels + + +
Receive name & call signal from Class B vessels +* + +*
Includes certified GPS receiver + + -
Transmit "Safety related message" + + -
Meets international AIS standards + + -
Can be fitted to SOLAS vessels + - -
Can be fitted to non-SOLAS vessels + + +
Two parallel receivers for complete AIS reception + + -**
DSC receiver for automatic international channel control + + -
* Nogle klasse A-transpondere og modtagere kan kræve en softwareopdatering for at modtage de nyeste Klasse B fartøjsoplysninger.
** Alle SRT, em-trak og Comar AIS-modtagerprodukter har 2 parallelle kanaler og kan modtage meddelelser på begge kanaler samtidigt.

En klasse B AIS transponder kan monteres på ethvert skib, der ikke er underlagt IMO regler for SOLAS udstyr. En klasse A transponder er kun påkrævet på skibe over 300 bruttoton i international fart.

AIS modtager enheder er til rådighed men disse mangler evnen til at sende sin position til andre. Modtager anlæg, der ikke er omfattet af internationale standarder, har ikke nødvendigvis den samme evne til at modtage alle AIS meddelelser på alle kanaler.

___________________________________________________________________________________________

Produkt detaljer for em-trak B100 Klasse B AIS Transponder:

em-trak B100 klasse B transponder er en fuldt kompatibel AIS Class B transponder med alle de fordele, der er skitseret ovenfor, og opfylder de strenge internationale standarder. Følgende er nogle af de centrale træk ved em-trak B100

• "Silent mode" funktion

em.trak B100 kan være udstyret med en simpel vippekontakt for at stoppe overførsel af egen position når det er påkrævet. Denne funktion kan være nyttig, f.eks. når man fisker på et 'hemmelig spot'.

  • Voyage-Recorder: SD-Kortlæser, der kan optage din sejlads

• Vandtæt

Robust, aluminiums chassis egnet til havmiljøet. Enheden er designet til at operere fra -25 til +55 grader og opfylder IP67 standarden for vandtæthed

• Intern GPS

Klasse B omfatter et intern GPS modul for at lette installation og brug

• Standard NMEA2000 og 0183 interface 

em-trak B100 Klasse B er designet til at være kompatibel med alle moderne kortplottere og Pc’er. NMEA interface er standard i marine forbindelser og sikrer enkel installation

• Designet til internationalt anerkendte IEC-standarder

Testet og godkendt af BABT, BSH, USCG (US Coast Guard)
AIS fra A til Z

Installation:

En klasse B transponder kan nemt integreres med dit eksisterende udstyr. En dedikeret VHF og GPS antenne er påkrævet, sammen med en forbindelse til bådens strømforsyning. Oplysninger, der modtages af transponderen kan bruges af din kortplotter eller navigations pc med en simpel NMEA dataforbindelse. Kontroller hos producenten af din kortplotter om den er AIS klar. For at bruge klasse B AIS til at sende din position skal den programmeres med dit skibe MMSI nummer. Hvis du ikke allerede har et (fx til en VHF DSC-radio) er det let at indhente fra den radio licensudstedende myndighed (Danmark / Søfartsstyrrelsen).

Klik for produktoversigt